Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre talelyd og avlytningssikret kommunikasjon.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.

Twitter