Brukere

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kjernebrukerne av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid. Samtidig er flere andre aktører med et nød- og beredskapsansvar tilknyttet Nødnett.  

Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett-prosjektet fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.

 

En bred utnyttelse av Nødnett har vært et hovedmål fra begynnelsen av prosjektet, og Stortinget har flere ganger påpekt at flere brukergrupper skal få anledning til å ta i bruk Nødnett. Ulike kriser krever ulike aktører, og målet er at alle med et nød- og beredskapsansvar skal være tilknyttet Nødnett i 2020. 

Visste du at...

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.