Brukere

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kjernebrukerne av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid. Samtidig er flere andre aktører med et nød- og beredskapsansvar tilknyttet Nødnett.  

Brukere

Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett-prosjektet fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.

En bred utnyttelse av Nødnett har vært et hovedmål fra begynnelsen av prosjektet, og Stortinget har flere ganger påpekt at flere brukergrupper skal få anledning til å ta i bruk Nødnett. Flere brukere tilknyttet et felles robust samband har gitt nye muligheter for informasjonsdeling og økt samhandling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser. Videre har flere brukere gitt økt samfunnsnytte gjennom effektiv samhandling og samvirke under ulike hendelser. Samtidig er det gunstig at driftskostnadene fordeles på flere for å kunne gi lavere driftskostnader for brukerorganisasjonene.

Ulike kriser krever ulike aktører, og målet er at alle med et nød- og beredskapsansvar skal være tilknyttet Nødnett i 2020. 

Visste du at...

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.