Helse som bruker

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Helse som bruker

Primærbrukerne i helsetjenesten er ambulansepersonell, leger i vakt og operatører på legevaktsentralene, akuttmottakene og AMK-sentralene.

Nødnett erstatter helseradionettet som helsetjenesten har brukt for varsling og koordinering av helsepersonell i vakt ved mottak av nødmeldinger siden slutten av 1980-tallet. 

Innføring av Nødnett

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har Helsedirektoratet arbeidet med innføring av Nødnett i helsetjenesten. Arbeidet er gjort i tett samarbeid med de regionale helseforetakene og kommunene.

Helsetjenestens driftsorganisasjon – HDO på Gjøvik har ansvar for drift og brukerstøtte av Nødnett til helsetjenesten. De har også bidratt med tekniske ressurser i implementeringsarbeidet.