Politi som bruker

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Politi som bruker

Politiet bruker Nødnett som sin kommunikasjonsplattform for tale i sitt daglige virke.
  • For politiet er godt samband et viktig verneutstyr og et sentralt verktøy i oppgaveløsningen. Foto: DSB

Alle politidistriktene i Norge har hver sin operasjonssentral som sørger for en enhetlig styring og koordinering av politiets ressurser i distriktet. Operasjonssentralen styrer oppdragsavviklingen og mottar meldinger fra publikum på telefonnummer 112.

Godt samband er et viktig verneutstyr og et sentralt verktøy i oppgaveløsningen hos politet. Ved meldinger som krever politibistand sendes patruljene til innsatsstedet. Nødnett er et viktig verktøy for å disponere ressursene, for å gi en best mulig tjeneste til publikum. 

Hovedoppgaven til politiet er å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiet skal ivareta publikums trygghet, beskytte sentrale samfunnsfunksjoner og sentral infrastruktur mot uønskede hendelser. Politiet er den sentrale aktøren i det sivile samfunnets beredskap i en rekke ulike situasjoner, og en viktig samarbeidspartner i arbeidet med samfunnssikkerhet. Behovet for et nytt radiosamband er begrunnet i daglige operative hensyn i politiet.

Innføring av Nødnett

Politidirektoratet har ledet og koordinert innføring av Nødnett i politiet. Det ble etablert et innføringsprogram (SAMPOL) med en programledelse i Politidirektoratet. Alle politidistriktene har hatt lokale prosjekter med ansvar for lokal tilrettelegging og innføring.

Politihøgskolen har et overordnet ansvar for opplæring i Nødnett i politiet. Politihøgskolen har etablert et opplæringssenter ved Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern.

Politiets fellestjenester har ansvaret for den tekniske implementeringen i politiet og drifter politiets brukere av Nødnett. Det er etablert et driftssenter på Jaren som har døgnvakt.