Dekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett gir radiodekning over det aller meste av fastlands-Norge. Nødnett har dekning på rundt 86 % av landarealet.

Nødnett har generelt bedre dekning enn de gamle analoge sambandsnettene, og i hovedsak er brukerne fornøyd med dekningen.  

Nødnett gir tilnærmet full dekning langs europaveier, riksveier og fylkesveier, samt i byer og tettsteder. Det er krav til forsterket signalstyrke i byer/tettsteder for å gi best mulig innendørsdekning og dekning i 5 km radius rundt alle brannstasjoner. Det er også dekning over trafikkerte saltvannsarealer.

Utbyggingen gir nær 100 % dekning i lufta (5.000 fot over bakken) og det er til sammen 389 tunneler som har fått installert eller planlegges bygget ut med egne anlegg for å etablere Nødnett-dekning. 

For å sikre god radiodekning i et gitt område er en omfattende prosess gjennomført. Først ble teoretisk dekning beregnet i avanserte verktøy. Deretter ble dekningsplanene gjennomgått med brukere fra nødetatene før de ble justert noe etter tilbakemeldinger og behov fra nødetatene. Deretter er radionettet bygget iht. plan, og grundig testet før det ble tatt i bruk.  

2075 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet. Her kan du se dekningskart for Nødnett.

For å kunne benytte Nødnett også ved hendelser i områder der det ikke er etablert fast dekning, eller ved utfall av dekning kan spesialradioer med funksjoner for å forlenge dekning tas i bruk. Det er også mulig å kommunisere i direktemodus, som i en walkie talkie.

Visste du at...

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning