Dekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett gir radiodekning over det aller meste av fastlands-Norge. Nødnett har dekning på nær 100 % der folk bor, og 86 % av landarealet.

Nødnett har generelt bedre dekning enn de gamle analoge sambandsnettene, og i hovedsak er brukerne fornøyd med dekningen.  

Nødnett gir tilnærmet full dekning langs europaveier, riksveier og fylkesveier samt i byer og tettsteder. Det er krav til forsterket signalstyrke i byer/tettsteder for å gi best mulig innendørsdekning og dekning i 5 km radius rundt alle brannstasjoner. Det er også dekning over trafikkerte saltvannsarealer.

Utbyggingen gir nær 100 % dekning i lufta (5.000 fot over bakken) og det er til sammen 376 tunneler som har fått installert eller planlegges bygget ut med egne anlegg for Nødnett-dekning. 

For å sikre god radiodekning i et gitt område er en omfattende prosess gjennomført. Først ble teoretisk dekning beregnet i avanserte verktøy. Deretter ble dissedekningsplanene gjennomgått med brukere fra nødetatene og dekningsplanene ble justert etter tilbakemeldinger i disse dekningsmøtene. Deretter er nettet bygget iht. plan, og grundig testet før det er tatt i bruk.  

2075 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet. Her kan du finne fylkesvise dekningskart for Nødnett.

For å kunne benytte Nødnett også ved hendelser i områder der det ikke er etablert fast dekning fra radionettet, kan det være aktuelt å sette ut mobile basestasjoner. Disse stasjonene har egen strømforsyning og er utstyrt med satellittforbindelse slik at det skal bli mulig også å kommunisere ut fra et område uten eksisterende infrastruktur.

Visste du at...

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning