Innendørsdekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Innendørsdekning

Nødnett er bygget med økt signalstyrke i de 22 største byene og rundt samtlige brannstasjoner for å gi høy sannsynlighet for innendørsdekning.

Nødnett gir først og fremst dekning utendørs, men fungerer også i stor grad innendørs. Det vil alltid være bygg der dempingen av radiosignalene blir for stor til at tilfredsstillende kommunikasjonsforhold kan oppnås. Innendørsdekning avhenger av byggenes konstruksjon; struktur, fasade, bygningsmateriale og omfang, i tillegg vil avstand og retning til nærmeste basestasjon påvirke.  

I første utbygginstrinn målte DSB brukeropplevd innendørsdekning i 100 bygg. Målingene viser at Nødnett har god dekning fra første etasje og opp i nær sagt alle de testede byggene. Jo lenger ned i etasjene under bakkeplan, jo flere dekningshull.

Fordi innendørsanlegg er sårbare, for eksempel ved brann, er det best at innendørsdekning prinsipielt oppnås ved hjelp av faste installasjoner utendørs og uten bruk av faste innendørsanlegg for Nødnett. For å opprettholde kvaliteten i nettet er det viktig å unngå unødvendig bruk av repeatere. Gateway er derfor en svært nyttig funksjon for å oppnå bedre dekning innendørs.

Erfaringer med radionettet inne i bygget eller spesifikke innendørsmålinger vil vise om dekningen er tilstrekkelig. Behovet for utvidet dekning må være dokumentert, og forespørsel om utvidet innendørsdekning sendes til DSB ved å følge lenken.