Måling i 100 bygg

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Måling av innendørsdekning i 100 bygg

DSB har målt brukeropplevd innendørsdekning i 100 bygg i det første utbyggingstrinnet av Nødnett.

Oslo-området er dekningsmessig vanskelig både for vanlige mobilnett og for Nødnett, fordi det finnes mange store, tette bygg med flere kjellernivåer, mye metall og tykk betong. Derfor har direktoratet målt opplevd talekvalitet i Nødnett i 100 store bygg i hele det første utbyggingstrinnet.
 
På listen står bygg der mange mennesker ferdes, eller som inneholder viktige funksjoner. Det ble blant annet målt i kjøpesentre, kulturbygg, samferdselsknutepunkter, områder for energiproduksjon og andre viktige bygg. 
 
Målingene viser at Nødnett har god dekning fra første etasje og opp i nær sagt alle de testede byggene. Jo lenger ned i etasjene under bakkeplan, jo flere dekningshull, selv om man kunne måle en god del dekning også i underetasjer.
 
Det er viktig å merke seg at Nødnett har spesielt god innendørsdekning om man bruker en spesialradio som videreformidler og forsterker radiosignalene lokalt, en gateway/repeater. Muligheten til dette er en av Nødnetts svært viktige egenskaper.

Les rapporten "Dekning i 100 bygg - Måling av innendørsdekning i Nødnett i første utbyggingstrinn"