Utvidet dekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Utvidet dekning

Det finnes områder der Nødnett ikke har dekning eller har begrenset dekning. Dette kan være i vernede naturområder, dalsøkk, kjellere eller i bygg med spesiell konstruksjon.

Nødnett har funksjonalitet som kan benyttes i områder uten dekning eller ved utfall av dekning. DSB har laget en video som forteller mer om hvordan denne funksjonaliteten fungerer: 

Direktemodus

TETRA-standarden har krav til direktemodus i apparatene, «Direct Mode Operation» (DMO). Dette ble inkludert i standarden på bakgrunn av profesjonelle brukeres høye krav til dekning. DMO gir muligheter for å forbedre dekning både ute- og innendørs under operativ innsats.

Direktemodus gjør at radioene kan opprette forbindelse direkte til hverandre i et lokalt område, selv om disse enhetene ikke har kontakt med selve Nødnett. Radioene vil ha en begrenset rekkevidde og fungere på samme måte som walkie-talkie. DMO kan også benyttes under store hendelser dersom infrastrukturen blir for hardt belastet. Bruk av forhåndsdefinerte talegrupper er også mulig i DMO.

Spesialradioer kan gi økt dekning

I tillegg til DMO er det utviklet spesialradioer med «gateway» og «repeater». 

En spesialradio med repeater-funksjon fungerer som lokal basestasjon ved manglende dekning, og fungerer dermed som en forsterker. En DMO-Repeater tar imot og videresender automatisk DMO-trafikk mellom to eller flere TETRA-terminaler som ikke kan nå hverandre direkte og sørger for at de kan kommunisere med hverandre. Dette er nyttig når avstanden er lang mellom to radioer.

En spesialterminal med gateway-funksjon brukes som et bindeledd mellom Nødnett og nødnettradioer som er utenfor Nødnetts dekningsområde. En Gateway tar imot DMO-trafikk og videresender inn i nettet. Dette kan eksempelvis brukes hvis politiet skal aksjonere i en kjeller som ikke har tilstrekkelig innendørsdekning. Da kan de sette terminalen i politibilen i DMO-Gateway modus, parkere bilen utenfor og benytte sine håndholdte terminaler i kjelleren, og fortsatt ha kontakt med Nødnett. Alle uniformerte kjøretøy utstyres med DMO-Gateway radio.