Drift av Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DSB eier Nødnett og har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av nettet i tråd med samfunnets behov for nødkommunikasjon. 

Nødnett overvåkes av en døgnbemannet driftssentral og det er landsdekkende beredskap med avtaler om kort utrykningstid.
 
De daglige drifts- og operatøroppgavene i Nødnett er satt ut til Motorola. Utstyret som knytter brukere opp mot Nødnett driftes av nødetatenes egne driftsorganisasjoner. 
 
Det stilles strenge krav til driftssikkerhet for alle parter som bruker Nødnett. Nødnett har vært i drift fra oktober 2010.

Visste du at...

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom ulike etater og organisasjoner.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.