Drift av radionett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Drift av radionett

DSB følger opp driftskvaliteten og tilgjengeligheten i Nødnett, og sørger for videreutvikling i tråd med brukerne og beredskapssamfunnets behov.

Driften av selve radionettet er satt ut til Motorola, i tråd med føringene fra Stortinget. Motorola, som sørger for drift og vedlikehold av basestasjoner, transmisjonslinjer og kjernenett. Avtalen om drift gjelder til 2026 (20 år fra 2006, da kontrakten ble inngått i 2006).
 
Døgnkontinuerlig overvåking, retting av feil, vedlikehold, konfigurering og optimalisering av nettet er oppgaver Motorola har ansvar for.