Driftsorganisasjoner

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Driftsorganisasjoner

For å være bruker av Nødnett er et av vilkårene at det er inngått en avtale om brukerstøtte, drift og vedlikehold av brukerutstyret som er tilknyttet Nødnett. Denne tjenesten leveres av en av de tre driftsorganisasjonene Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO), Politiets IKT-tjenester (PIT-Samband) og DSBs enhet Branns driftsorganisasjon (BDO).

Driftsorganisasjonene ivaretar drifts- og vedlikeholdsoppgavene for brukerutstyr som er
koblet til Nødnett. Dette innebærer blant annet: programmering og konfigurering av utstyr, mottak av feilmeldinger, brukerstøtte, oppfølging mot leverandørene, teknisk feilhåndtering 24/7/365 og teknisk overvåkning.

Driftsorganisasjonene har etablert ulike tjenester og rutiner for å håndtere kommunikasjon med brukerorganisasjoner og leverandører, feilrapportering, sikring av utstyr og planlegging av arbeid både teknisk og personellmessig. Dette vil fremgå av avtaler mellom brukerorganisasjoner og den respektive driftsorganisasjon.