DSBs ansvar som eier

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DSBs ansvar som eier

DSB har ansvar for etablering, drift, forvaltning og videreutvikling av nettet i tråd med samfunnets behov for nødkommunikasjon.

Det stilles strenge driftssikkerhetskrav til alle parter som bruker Nødnett. DSB følger opp dette ved å godkjenne alle endringer ved utstyret som brukes i tilknytning til Nødnett, og styrer dette ved rammeavtaler, typegodkjenninger og programmerings- og endringsrutiner.

 

Det er mange aktører involvert i driften av Nødnett. DSB (tidligere DNK) eier Nødnett og har det overordnete ansvaret for driften. DSB har inngått en driftsavtale med Motorola Solutions som gjelder frem til 2026.

 

Nødnett overvåkes av en døgnbemannet driftssentral og det er landsdekkende beredskap med avtaler om feilretting med kort utrykningstid for teknikere.

 
Helsetjenestens driftsorganisasjon, Politiets IKT-tjenester og Brukertjenestesenter/BDO i DSB (tidligere BDO - Branns driftsorganisasjon) drifter utstyr tilknyttet radionettet (kontrollrom og radioterminaler).