DSBs driftsansvar

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DSBs ansvar som eier

DSB har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av nettet i tråd med samfunnets behov for nødkommunikasjon.

Det stilles strenge driftssikkerhetskrav til alle parter som bruker Nødnett. DSB følger opp dette ved å godkjenne alle endringer ved utstyret som brukes i tilknytning til Nødnett, og styrer dette ved rammeavtaler, typegodkjenninger og programmerings- og endringsrutiner.

Det er mange aktører involvert i driften av Nødnett. DSB eier Nødnett og har det overordnete ansvaret for driften. DSB har inngått en driftsavtale med Motorola Solutions som gjelder ut 2026.

Nødnett overvåkes av en døgnbemannet driftssentral og det er landsdekkende beredskap med avtaler om feilretting med kort utrykningstid for teknikere.

Nødetatene får fortløpende informasjon om status i Nødnett og har rutiner for å ta i bruk reserveløsninger når det er behov for det.

Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO), Politiets IKT-tjenester (PIT) og Branns driftsorganisasjon (BDO) i DSB, drifter utstyr tilknyttet radionettet (kontrollrom og radioterminaler) for sine respektive brukere. Les mer om brukerstøtte.