Erfaringer med Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

De første brukerne begynte å bruke Nødnett allerede i desember 2009. Siden den tid har brukere fra politi, brann, helse og en rekke andre nød- og beredskapsaktører over hele landet fått verdifull erfaring med bruk av sambandet. 

Erfaringer og utveksling av læringspunkter er viktig for å kartlegge eventuelle utfordringer, og for å sikre kunnskapsdeling og ønsket samvirkeeffekt.

Her kan du lese om tanker og erfaringer nødnettbrukere har gjort seg etter å ha brukt Nødnett. Øvelser, større aksjoner og kontinuerlige brukerundersøkelser er også sentrale kilder til informasjon om hvordan Nødnett brukes, og om kvalitet, funksjonalitet, brukertilfredshet.

Visste du at...

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at respondentene stoler på at Nødnett fungerer både ved daglig bruk og ved større hendelser/kriser.

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.

  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at brukerne på tvers av etater og faser mener Nødnett bidrar til økt sikkerhet for nødetatens ansatte og fører til bedre personvern for publikum.