Brukerne forteller

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Brukerne forteller

I tillegg til nødetatene bruker en rekke nød- og beredskapsaktører Nødnett i sitt virke.
Her forteller brukere fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, Norsk Folkehjelp, politiet og NAKs Flytjenestesambandet om hvordan de opplever Nødnett som verktøy i arbeidshverdagen.

AMKPortrettbilde

På Akkuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) besvarer vi blandt annet nødnummeret 113 og tar imot bestillinger på ambulansetransport. Det er AMK som koordinerer ambulanseressursene og gir medisinsk rådgivining til innringere når det er nødvendig.

Når jeg er på jobb tar jeg imot nødsamtaler på 113 og sender ut hjelp til de som trenger det. Ved å bruke Nødnett har vi løpende kontakt med alle ambulansene.  Det gjør det også mulig for oss å samhandle med andre nødetater og redningsaktører, som ofte er sammen på oppdrag. Jeg opplever at Nødnett gir klar og tydelig tale, med veldig lite støy. Det er grunnleggende for god kommunikasjon når det gjelder. 

Caroline Habbestad, sykepelier og medisinsk operatør, AMK Oslo og Akershus

 

Norsk FolkehjelpPortrettbilde

Vi er ca. 2000 operative mannskaper som døgnet rundt er i beredskap. Dette kan være søk etter savnede prersoner, pasientoppdrag utenfor vei, snøskred og andre hendelser som truer liv og helse. 

Vi bruker Nødnett på alle beredkapsvakter og redningsaksjoner. Her har vi mulighet til å samhandle raskt med den offentlige redningstjenesten dersom noe skulle oppstå. Tidlig samhandling mellom etater og organisasjoner gir ofte den skadde eller syke en bedre forutsetning for overlevelse. 

Nødnett gir oss et godt og robust verktøy for en god kommunikasjon under vanskelige forhold. Mange av våre redningsgrupper har fjell og ulendt terreng som aksjonsområde. Da er det helt avgjørende med et Nødnett som fungerer med god dekning og høy brukervennlighet.

Ronny Frantzen, rådgiver i Norsk Folkehjelp

Politi

Portrett av politikvinnePolitiet er helt avhengige av et godt samarbeid for å kunne kommunisere med hverandre. At Nødnett er avlytningssikret har gjort hverdagen vår enklere. Vi trenger ikke begrense visse typer informasjon, slik som vi måtte tidligere.

Vi har også en sikkerhetsalarm, som er med på å øke egensikkerheten for hver enkelt tjenesteperson. Av tilleggsutstyr har vi ørepropper som gjør at lyden ikke kommer ut i det offentlige rom. 

Nødnett er helt avgjørende for politiets interne kommunikasjon. Det legger også til rette for god kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere, som blant annet brann og helse. 

Gunhild Nilsen, innsatsleder Politiet

 

NAKs FlytjenestePortrettbilde Norsk flytjeneste


NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig aktivitet som utføres av småfly tilsluttet Norges Luftsportforbund. Vi har baser fra Kristiansand i syd til Tromsø i nord, og dekker dermed hele landet, bortsett fra de østre delene av Finnmark. Hovedaktivitetene er skogbrannvakt og søks-oppdrag for Hovedredningssentralene og Politiet.

Nødnett brukes for kommunikasjon mellom fly og oppdragsgivere, samt andre innsatsstyrker. Det gir enkel dialog mellom oss og andre vi trenger dialog med. Erfaringen så langt, som er noe begrenset, er at det fungerer fint mellom fly i lav høyde og bakken.

Odd Stormorken, leder for NAKs Flytjeneste