Grenseoverskridende kommunikasjon (ISI)

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Det norsk-svenske ISI-prosjektet (Inter System Interface) er et utviklingssamarbeid mellom Norge og Sverige som forener Nødnett og Rakel. 

Hovedmålet er å sikre en effektiv og brukervennlig kommunikasjon over grensen, samt ved innsatser og oppdrag i hverandres land. Grenseoverskridende skal på denne måten gjøres enklere. Prosjektet varer i tre år og setter fokus på både metoder og teknikk. Det  avsluttes med en større, felles øvelse høsten 2016. ISI fokuserer på praktisk bruk og arbeidet skjer først og fremst i tre arbeidsgrupper med både svenske og norske representanter fra helse, politiet og brann- og redningstjenesten. I prosjektet finnes det også en teknisk utviklingsgruppe. ISI er sterkt knyttet til, og en viktig del av, EUs motsvarende prosjekt ISITEP (Inter System Interoperability for Tetra and TetraPol Networks) som foregår parallelt.

 

Mer informasjon om prosjektet og arbeidsgrupper finnes i margen på venstre side.

 

Les mer om Rakel på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sine nettsider.

Visste du at...

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.