Grenseoverskridende kommunikasjon (ISI)

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Norske nød- og beredskapsorganisasjoner har operasjonelt samarbeid med tilsvarende organisasjoner i våre nabo­land og har behov for å kommunisere når de yter bistand i nabolandet eller nabolandenes ressurser assisterer i Norge. 

ISI-prosjektet (Inter System Interface) ble initiert for å tillate bruk av de samme radioterminalene i Norges Nødnett og i Sveriges RAKEL. Norge og Sverige var de første to landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett. Hovedmålet er å sikre en effektiv og brukervennlig kommunikasjon over grensen, samt ved innsatser og oppdrag i hverandres land. 

Prosjektet varte i tre år, med fokus på metoder og teknikk. Det ble gjennomført parallelt med utbyggingen av Nødnett i Norge. Prosjektet ble avsluttet med en større, felles øvelse høsten 2016. Dette var en såkalt multi agency-øvelse, som involverte alle tenkelige aktører. Se film fra øvelsen.

Det er hentet mye læring fra samarbeidet med Sverige. Dette har vært spesielt fordelaktig med tanke på etterfølgende utvidelse av prosjektet med Finland (FINO) og trepartsprosjektet mellom Finland, Norge og Sverige (FINOSE).

For å få tilgang til tjenesten må organisasjonen være godkjent som aktør for grenseoverskridende samvirke. Godkjenning skjer etter søknad om kvalifisering for "Bruk i Sverige" og "Bruk i Finland"

ISI er sterkt knyttet til, og en viktig del av, EUs motsvarende prosjekt ISITEP (Inter System Interoperability for Tetra and TetraPol Networks) som har foregått parallelt. 

Les mer om Rakel på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sine nettsider.

Visste du at...

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Norge og Sverige var de første to landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.