Grenseoverskridende kommunikasjon (ISI)

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Norske nød- og beredskapsorganisasjoner har operasjonelt samarbeid med tilsvarende organisasjoner i våre nabo­land og har behov for å kommunisere når de yter bistand i nabolandet eller nabolandenes ressurser assisterer i Norge. 

TETRA har fra starten hatt standarder for kommunikasjon mellom ulike nett og mulighet for å migrere med radioterminalen til annet nett. Denne standarden kalles ISI (Inter Systems Interface).

ISI-prosjektet ble initiert for å tillate bruk av de samme radioterminalene i Norges Nødnett og i Sveriges Rakel (NOSE). For å gjennomføre dette måtte det etableres dobbel konfigurering, konfigurering av samme ISSI/abonnement-nummer i begge nettene og sammenkobling av talegrupper over landegrensene.

Det er hentet mye læring fra samarbeidet med Sverige. Dette har vært spesielt fordelaktig med tanke på etterfølgende utvidelse av prosjektet med Finland (FINO) og trepartsprosjektet mellom Finland, Norge og Sverige (FINOSE).

ISI er sterkt knyttet til, og en viktig del av, EUs motsvarende prosjekt ISITEP (Inter System Interoperability for Tetra and TetraPol Networks) som har foregått parallelt. 

Visste du at...

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Norge og Sverige var de første to landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.