Helse og ISI

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Bedre samarbeid og kommunikasjon mellom ulike aktører.

Alarmsentralene på hver sin side av grensen har i dag kun kontroll over eget lands ambulanse- og helsepersonell. Med ISI blir helhetsbildet i grensetraktene komplett og skaper forutsetninger for raskere uttrykning og livsviktig hjelp.
  • Felles svensk-norsk øvelse på Magnor september 2013. Foto: Marianne Storrøsten.

  • Trond Thoresen, Helsedirektoratet. Foto: Katarina Averås.

  • Mikael Abbemo, Socialstyrelsen. Foto: Katarina Averås.

-Daglig går ambulansetransporter over grensen, konstaterer Trond Thoresen ved Helsedirektoratet. ISI vil gi en mulighet til raskere å finne ut hvilken bil og hvilke ressurser som befinner seg nærmest ved en eventuell ulykke.

 

-Vi får også mulighet til en-til-en samtaler i Rakel og Nødnett, samt gruppesamtaler mellom alarmsentral og ambulanse, men også mellom ulike ambulanser.

 

Arbeidsgruppen med norske og svenske representanter fra helsetjenesten ser også et behov for å samarbeide med flere andre aktører – i luften, på bakken og på sjøen. Blant annet vises det til et tenkt scenario der et lite barn forsvinner etter lek ved klippene rett ved grensen mellom kommunene Strömstad og Halden.

 

-ISI forventes å bidra til bedre samhandling og kommunikasjon der flere aktører må involveres i en innsats, fortsetter Mikael Abbemo fra Socialstyrelsen. Vi må kunne handle både raskere og mer effektivt. Tid er alltid en mangelvare under en redningsaksjon.

 

Gruppen har forventinger til at de tekniske løsningene som utvikles gjennom ISI skal lette arbeidet uansett om kommunikasjonen går gjennom en alarmsentral eller ikke.

 

-Vi behøver å se nøye på metoder og rutiner for bruk av Rakel og Nødnett ved samvirke over grensen, sier Mikael Abbemo.

 

Trond Thoresen påpeker at det bør gis mulighet til å samvirke i hverandres nødnett – ikke bare nær grensen, men også en bit inn i de respektive landene. De trekker frem brannen på passasjerferjen M/S Scandinavian Star utenfor Lysekil i Sverige i 1990 som et konkret eksempel.

 

-Mange redningshelikoptre fra Danmark, Norge og Sverige jobbet sammen, sier han. Ved så store hendelser trengs en felles ledelse fra en sentral som kan få oversikt over ressurser, fatte riktige beslutninger og styre redningsarbeidet gjennom kommunikasjon med alle enheter.