ISI og ISITEP

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

ISI og ISITEP

Det norsk-svenske ISI – prosjektet (Inter System Interface) blir fulgt med argusøyne av internasjonale aktører.
 • Felles svensk-norsk øvelse på Magnor september 2013. Foto: Marianne Storrøsten, DNK.

 • Marianne Storrøsten, norsk prosjektleder for ISI. Foto: Katarina Averås.

 • Anita Galin, svensk prosjektleder for ISI. Foto: Katarina Averås.

Norge og Sverige har en lang tradisjon for grensesamarbeid og har kommet lenger enn de fleste andre land når det gjelder å forene de nasjonale nødnettene. Prosjektet er derfor blitt et forbilde for, og en naturlig del av, EUs motsvarende prosjekt, ISITEP (Inter System Interoperability for Tetra and TetraPol Networks).

 

− I Europa er man nysgjerrige på vårt arbeid og følger det nøye, konstaterer svensk prosjektleder for ISI, Anita Galin fra MSB. Det er en stor interesse for vårt arbeid.

 

Sammen med den norske prosjektlederen, Marianne Storrøsten fra DSB, forklarer hun hvordan ISI og ISITEP henger sammen. Norge og Sverige har tilsammen fått rundt 1,7 millioner euro fra EU for det arbeidet som gjøres innen ISITEP.

 

Ledelsen for den norsk-svenske prosjektet signaliserer tydelig at det er viktig å la fremtidige brukere av Nødnett og Rakel være med i det utviklingsarbeidet som nå pågår.

 

− Vi har forstått at fra et europeisk perspektiv så er vår arbeidsmåte unik, sier Marianne Storrøsten. I stedet for først å fokusere på det tekniske, tar vi utgangspunkt i praktisk bruk og identifiserer kommunikasjonsbehov som brukerne opplever til daglig i grensetraktene.

 

Norge og Sveriges ansvar i ISITEP

ISITEP består totalt av 42 arbeidspakker. MSB og DSB (tildigere DNK) deltok i mange, men hadde felles ansvar for fire:

 • Tre pakker med fokus på metode – disse handler for eksempel om arbeidsprosesser, rammeverk, fordeling av ansvar, struktur for talegrupper, retningslinjer og grenseoverskridende avtaler.
 • En grenseøvelse i Norge/ Sverige.

− ISI avsluttes med en større øvelse første senhøsten 2016. Planleggingen og gjennomføringen av denne er en viktig del også i ISITEP, forteller Anita Galin. Det er en såkalt multi agency-øvelse, som innebærer at den skal involvere alle tenkelige aktører.

 

Konkrete leveranser fra Norge og Sverige til ISITEP:
 • Legale aspekter og maler for avtaler.
 • Funksjonelle krav koblet til scenarioer og samvirke.
 • Talegruppestruktur og nummersetting.
 • Analyse og utarbeidelse av rutiner for samvirke.
 • Opplæring av personell.
 • Planlegging og gjennomføring av øvelse.
 • Håndbok/retningslinjer for grensesamvirke.

− Det vi kommer frem til i ISI på disse områdene, leveres direkte til ISITEP, fortsetter Marianne Storrøsten. Vi har fortsatt mye arbeid foran oss, men det er interessant og viktig. Det vi tar fram vil møte store behov og forventninger. Den øvelsen som vi gjennomfører skal være reell, der skal vi øve på det vi har utviklet og skal brukes i fremtiden.