Politi og ISI

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Viktig med kommunikasjon mellom begge landenes alarmsentraler

Forutsetningene for de regionale og lokale politimyndighetene som arbeider langs den 160 mils lange grensen mellom Norge og Sverige er svært forskjellige.
  • Teith Kyrre Dalsrud, Politidirektoratet. Foto: Katarina Averås.

  • Ola Siljedahl, Rikspolisstyrelsen. Ola Siljedahl gikk bort kort tid etter at denne teksten ble skrevet. Olas bortgang er et stort tap for alle i prosjektet. Foto: Katarina Averås.

− Av naturlige årsaker er det en helt annen flyt over grensen i det tettbebygde sør enn i nord der store fjellområder og tynt befolkede områder dominerer, konstaterer Ola Siljedahl ved svenske Rikspolisstyrelsen. Jo lengre nord man kommer i begge våre land, desto færre veioverganger.

 

Rakel og Nødnett har vært i bruk i et par år i de sørlige grensetraktene i begge land. Politimyndighetene har store forventninger til de muligheter som ISI (Inter System Interface) kan tilby når prosjektet er fullført.

 

− Da får vi mulighet til å bruke vårt eget utstyr i hverandres nett, sier Teith Kyrre Dalsrud hos Politidirektoratet. Samhandling over grensen kommer til å bli betydelig forenklet. Vi kan bruke felles talegrupper og en-til-en samtaler.

 

− For politiet er det også viktig at ISI oppfyller behovet for å overføre informasjon mellom alarmsentraler på begge sider, konstaterer Ola Siljedahl. Vi ser frem imot en felles løsning. Ser vi fremover i tid har vi sannsynligvis ikke alarmsentraler som arbeider lokalt, men har større ansvarsområder. Kommunikasjon i Rakel og Nødnett skal likevel fungere over grensen.

 

Politiutrykninger kan foregå over lengre tid og samarbeid forekommer ikke bare nære grensen.

 

− Vi ønsker å kunne kommunisere innen spaningsgrupper som består av personer fra ulike land, fortsetter Teith Kyrre Dahlsrud.

 

De er enige om at en spesielt viktig funksjon ved Nødnett og Rakel er posisjonering.

 

− Når vi vet hvilke felles ressurser som finnes – på begge sider av grensen – og hvor de befinner seg, kan vi utnytte disse på best mulig måte, sier Ola Siljedahl.

 

− Til syvende og sist handler det om økte og tryggere tjenester til våre innbyggere, sier Teith Kyrre Dalsrud. Raskere utrykning, effektiv ledelse og styring av ressurser, samt bedre aksjoner – også i de tilfeller der mange aktører må samvirke.