Teknisk arbeidsgruppe

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Den tekniske gruppen sikrer funksjonalitet.

TETRA-teknologien skaper muligheter for kommunikasjon mellom to nettverk. Nå arbeider det norsk-svenske prosjektet for å sikre den funksjonaliteten som brukerne trenger for grenseoverskridende kommunikasjon.
  • Jan Helseth, DNK, Fredrik Lind, MSB, Michel Duits, DNK, og Anna Falk Drugge, MSB, arbeider med tekniske løsninger for å sikre det norsk-svenske ISI-prosjektet. Foto: Katarina Averås.

– Vi arbeider sammen med to leverandører som har valgt å implementere ETSI-standarden for ISI på litt forskjellige måter, forteller Anne Falk Drugge, som arbeider i enheten for system og tjenester i Rakel hos MSB. Dette er en av utfordringene for den tekniske arbeidsgruppen i prosjektet.

 

Den tekniske kravspesifikasjonen i prosjektet var klar sommeren 2012 og den samme høsten ble det underskrevet en avtale mellom DNK (DSB fra 1.3.17), MSB og leverandørene Motorola og Airbus (daværende Cassidian) om hvilken funksjonalitet prosjektet skal ende opp med. Deltagerne i den tekniske gruppen fra MSB og DNK følger nå nøye det arbeid som foregår i de ulike arbeidsgruppene. Det er deres behov for god beredskap og mer effektiv innsats i grenseområdene som teknikken skal støtte.

 

Hovedmålet er at brukerne skal kunne kommunisere gjennom Nødnett og Rakel uavhengig av landegrensene.

 

– Vi har spesifisert den funksjonalitet som begge leverandørene trenger for å utvikle programvaren for grenseoverskridende kommunikasjon, sier Michel Duits, tekniker hos DNK. På den norske siden arbeider vi også for å sikre programvaren i Nødnett-terminalene og i våre kommunikasjonssentraler. Men det gjøres parallelt i et annet prosjekt.

 

– I Sverige må vi arbeide på en annen måte når det gjelder sikring av programvaren i våre Rakel-mobiler og hos alarmsentralene da vi ikke har hovedansvaret for disse slik direktoratet i Norge har, konstaterer Anne Falk Drugge. Nylig ble det startet diskusjoner med både leverandører av Rakel-mobiler og alarmsentraler for å sørge for denne funksjonaliteten.

 

Norge og Sverige er de to første landene i verden som går videre og utvikler teknologi for å få ISI-funksjonaliteten i sine respektive TETRA-nett.

 

– Det er litt som å planlegge en månelanding, konstaterer Jan Helseth, sjefingeniør hos DNK. Vi utforsker mulighetene og brøyter ny mark. Ingenting av dette er gjort tidligere. Resultatet kommer fremover til å være veiledende og til nytte for andre land.

 

Våren 2014 jobber den tekniske gruppen videre med å få frem spesifikasjoner for å kunne starte tester og bygge et relevant testmiljø. Det er de to TETRA-leverandørene, Airbus og Motorola, som er ansvarlig for gjennomføringen av disse testene. Det er planlagt tre ulike testomganger i testlaber hos både Motorola og Airbus. DNK og MSB bistår testene med relevante brukereksempler som baseres på brukergruppenes behov.

 

Den nyutviklede ISI-funksjonaliteten som det svensk-norske prosjektet resulterer i, skal være implementert i nettene i 2015 og arbeidet avsluttes med en grenseoverskridende øvelse våren 2016.

 

ISI-funksjonalitet som utvikles:

  • Terminaler kan registreres og fungere i både Nødnett og Rakel.
  • Gruppesamtaler med deltagere fra begge land.
  • Internasjonale talegrupper kan skapes.
  • En-til-en samtaler over landegrensen.
  • SDS (tekstmeldinger) – individuelle og gruppevis over landegrensen.
  • Nødanrop over landegrensen.
  • Fullstendig autentisering.
  • Kryptering.
  • Utgående samtaler til telefonnett, uansett land.