Teknologi og metode

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Synkroniserer teknologiutvikling og metode

For at den grenseoverskridende nødkommunikasjonen i Nødnett og Rakel skal fungere effektivt for brukerne, jobber nå arbeidsgruppene for teknologi og metode tettere.
  • Brukerne involveres tettere i arbeidet med teknologiutviklingen i ISI.

De skal finne en balanse mellom brukernes behov og teknologiutviklingen av ISI-funksjonene.

− Vi har behov for å synkronisere våre respektive arbeidsområder, konstaterer Robert Danelius, fra MSB.

− Så langt har vi funnet en løsning på de aller fleste behov og ønsker som kommer fra brukergruppene. Nå holder leverandørene på med testing, og resultatene ser veldig lovende ut. 

Behov og ønsker fra ulike brukere

ISI (Inter System Interface) en innebygd standard i TETRA-teknologien med et grensesnitt som gjør det mulig å koble sammen to forskjellige TETRA-nett. Det er det norsk-svenske ISI-prosjektet som utvikler denne teknologien til norske Nødnett og svenske Rakel.

− Utfordringen er å få til en funksjonalitet som brukerne føler seg komfortable med, selv om teknologien bak er komplisert, sier Danelius. Det er viktig å gjøre det enkelt.

At brukerne av Nødnett og Rakel ikke er en homogen gruppe, byr også på utfordringer. ISI utvikles i første omgang for nødetatene i Norge og Sverige – politi, ambulanse og brann – men også for toll, som baserer sitt arbeid på grensesamarbeid.

− Det betyr at vi ikke bare kan se på én løsning, men må inkludere behov og ønsker fra ulike hold, forklarer Danelius.

Retningslinjer for grenseoverskridende samarbeid

Reine Lamkiewicz representerer svensk politi i arbeidsgruppen for metode.

- Vi skal utvikle og foreslå retningslinjer for grenseløst samvirke, men vi kan naturligvis ikke påvirke eller gå imot de nasjonale retningslinjene som finnes i de respektive organisasjonene, sier han.

- I Sverige har politiet nettopp gjennomført en større omorganisering, og i Norge er det en omorganisering på gang. Det kan bli veldig bra, men det er en del spørsmål som fortsatt mangler svar.

For at Nødnett og Raklel-terminaler skal kunne brukes på tvers av grensen, må de omprogrammeres. Samtidig må brukerne få opplæring, slik at ISI kan bli en del av den normale rutinen i de områdene der det er aktuelt med samhandling over grensen.

Hvilke funksjoner og behov som skal prioriteres når ISI-teknologien utvikles, må de som skal bruke dette i hverdagen, bli enige om.

- Brukerne har store forventinger til at teknikerne bruker energi og ressurser på å finne tekniske løsninger som støtter deres metoder, sier Trond Thoresen i Helsedirektoratet.

- Den tekniske gruppen skal ikke behøve å gjette hva brukerne trenger, legger Lamkiewicz til.

Brukerne er involvert i arbeidet

Deltakerne opplever det som et av prosjektets styrker at arbeidet hele tiden har involvert representanter fra brukergruppene og de ansvarlige teknikerne.

- Det har gjort vår jobb enklere, sier Robert Danelius. Vi har lært å kjenne hverandre, diskusjonene er åpne og uten prestisje. Det er interesse og nysgjerrighet hos begge parter.

En stor del av arbeidet har skjedd ved å skissere ulike scenarier.

- Det er veldig nyttig, og det blir tydelig hvor utfordringene ligger, sier Bohlin. Bakgrunnen for alt vi gjør, er at vi skal kunne tilby våre innbyggere bedre service gjennom en effektivisering av innsatsene. Det finnes en politisk vilje både i Norge og Sverige for at vi skal tilrettelegge for grenseoverskridende kommunikasjon.