Brukere og ISI

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Brukere og ISI

Med ISI blir helhetsbildet i grensetraktene komplett og skaper forutsetninger for raskere utrykning og livsviktig hjelp.
  • Svensk og norsk politi samarbeidet godt under multi agency-øvelsen i Meråker i 2016.

Tidligere var det slik at man måtte forlate Nødnett/Rakel/Virve, og heller bruke mobiltelefon ved kommunikasjon med andre nordiske aktører.

Brukerne av grenseoverskridende kommunikasjon mener at ISI-prosjektet først og fremst handler om bedre, mer effektive og tryggere tjenester til innbyggerne. Tjenesten sikrer raskere utrykning, effektiv ledelse, styring av ressurser, samt bedre aksjoner – også i de tilfeller der mange aktører må samvirke.

I utformingen og implementeringen av ISI identifiserte brukerne flere aspekter som kritiske:

1. Posisjonering:

"Når vi vet hvilke felles ressurser som finnes - på begge sider av genser - og hvor de befinner seg, kan vi utnytte disse på best mulig måte." (Representant fra Svensk Rikspolitistyrelsen).

"ISI vil gi en mulighet til raskere å finne ut hvilken bil og hvilke ressurser som befinner seg nærmest ved en eventuell ulykke." (Representant fra Helsedirektoratet).

2. Felles talegrupper:

[Med ISI] får vi mulighet til å bruke vårt eget utstyr i hverandres nett. Samhandling over grensen kommer til å bli betydelig forenklet. Vi kan bruke felles talegrupper og en-til-en-samtaler." (Representant fra Politidirektoratet).

3. Øvelse:

"Vi ønsker også at felles øvelse og opplæring skal bli en selvfølge - bruken må være like enkel og det skal føles like naturlig å kommunisere med våre norske kolleger som med aktører på den svenske siden. Vi har behov for felles rutiner og metoder for å unngå at det oppstår misforståelse." (Representant fra Redningstjenesten, Strömstad kommune).

I dag har brukerne glede av grenseoverskridende kommunikasjon med Sverige og Finland, inkludert posisjonering og felles talegrupper. Opplæring og øvelser gjennomføres for å sikre målet om bedre, mer effektive og tryggere tjenester i fremtiden.