Ofte stilte spørsmål om ISI

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Ofte stilte spørsmål om ISI

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar om ISI og det grenseoverskridende samarbeidet mellom Norge og Sverige.
  • Sammenkoblingen av Nødnett og Rakel gjør samvirke og kommunikasjon enklere og bidrar til effektivisering av redningsarbeidet. Foto: Johan Eklund

Erfaring viser at det er behov for å kommunisere i et felles system ved ulike grenseoverskridende aktiviteter og hendelser. Sammenkoblingen av Nødnett og Rakel kommer til å gjøre samvirke og kommunikasjon enklere samt bidra til effektivisering av redningsarbeidet.

Dette er ikke bestemt, men sannsynligvis vil det være de aktørene som allerede har grenseoverskridende samarbeid som en del av sitt daglige virke. Reglene for hvem som skal kunne ta i bruk ISI som tilleggstjeneste vil utvikles i ISI-prosjektet.

Tjenesten er tilgjengelig både i Norge og Sverige fra mars 2017. For at aktørene skal kunne ta i bruk ISI-funksjonaliteten må også programvare på radioterminalene oppgraderes og godkjennes.

Migrering innebærer at radioterminalen registrerer seg i et annet nett og benytter seg av dekningen i dette nettet. Autentisering skjer alltid i hjemmenettet, men radioabonnenten må være godkjent og forhåndsregistrert i det nettet den migrerer til.

Uttrykket roaming brukes f.eks. i forbindelse med GSM og innebærer at en mobilenhet har tillatelse til å bruke et annet nett. Dette styres gjennom en roaming-avtale mellom operatørene. I motsetning til migrering mellom TETRA-nett, kreves det ikke at radioabonnenten er forhåndsregistrert i nettet den gjester.

For å kunne bruke gateway-løsningen kreves det at man har kontakt med sitt hjemmenettverk. Med ISI kan man migrere til det andre landets nett med sin egen radioterminal. ISI har dekning i begge land, ikke bare i et avgrenset område.

Den andre forskjellen er at det vil finnes spesifikke talegrupper for nødetatene, samt en samvirkegruppe for alle de involverte aktørene. Gatewayløsningen støtter kun kommunikasjon i et begrenset antall talegrupper. I tillegg støtter ISI grunnleggende funksjoner som en-til-en samtaler, tekstmeldinger (SDS) og statusmeldinger.

Den som skal bruke ISI-tjenesten skal gjennomgå opplæring i både retningslinjene for grenseoverskridende samarbeid og i bruk av nye samtalegrupper.

Effektiv bruk av ISI er avhengig av at aktørene på begge sider av grensen får den samme opplæringen, og har øvd på grenseoverskridende kommunikasjon. 

Innenfor enkelte områder vil det antakeligvis være behov for ytterligere arbeid (radioterminaler, forvaltning, utbygging, nettjusteringer mm.). Dette vil opprettholdes i de respektive myndighetenes linjearbeid, men vil samtidig kreve samarbeid mellom MSB og DNK, og mellom aktørene på begge sider av grensen.  Generell innføring skjer i løpet av 2017.