Finland-Norge-Sverige (FINOSE)

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Finland-Norge-Sverige (FINOSE)

ISI-prosjektet har resultert i bilaterale samarbeid mellom Norge/Sverige (NOSE), Finland/Norge (FINO) og Finland/Sverige (FISE). I september 2019 ble treveissammenkoblingen mellom finske Virve, norske Nødnett og svenske Rakel lansert.

blobid4.png

FINOSE er et samarbeid mellom DSB og DSBs motparter i Finland og Sverige, henholdsvis Erillisverkot og MSB.

Mange organisasjoner og aktører kommuniserer og samarbeider med kollegaer over de nasjonale grensene. Alt fra naturkatastrofer til kriminalitet er regionale utfordringer som ofte kan kreve ressurser og støtte fra et eller flere naboland. I slike situasjoner er det essensielt at nød- og beredskapsaktører har tilgang til robust, sikker og grenseoverskridende nødkommunikasjon. Som forsterkningsressurser er det viktig å danne en felles situasjonsforståelse, og etablere og opprettholde kommunikasjon og samvirke i krisehåndteringen.

FINOSE-koblingen sikrer at aktører med samfunnskritiske oppdrag kan kommunisere med sine egne radioterminaler i spesialetablerte talegrupper på tvers av landegrensene. Dette gjelder på både strategisk og operasjonelt nivå.

I tillegg til felles talegrupper vil felles retningslinjer og rutiner, samt kunnskap om hverandres beredskapsledelse og metoder, bidra til at det blir enklere, tryggere og mer effektivt å jobbe på tvers av nasjonale og organisatoriske grenser.

FINOSE ble lansert under Barents Rescue 2019. Les mer om dette ved å følge linken til artikkelen under. 

Felles retningslinjer er under utarbeidelse. Informasjon blir publisert på denne siden.