ISI og ISITEP

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

ISI og ISITEP

Norge og Sverige har en lang tradisjon for grensesamarbeid og har kommet lenger enn de fleste andre land når det gjelder å forene de nasjonale nødnettene.
 • Felles svensk-norsk øvelse på Magnor september 2013. Foto: Marianne Storrøsten, DNK.

 • Marianne Storrøsten, norsk prosjektleder for ISI. Foto: Katarina Averås.

 • Anita Galin, svensk prosjektleder for ISI. Foto: Katarina Averås.

Det norsk-svenske ISI-prosjektet (Inter System Interface) er et forbilde for, og en naturlig del av, EUs motsvarende prosjekt, ISITEP (Inter System Interoperability for Tetra and TetraPol Networks). ISITEP er det europeiske samarbeidsprosjektet for effektiv grensesamhandling i Europa.

Behov for sammenkobling av de europeiske nødnettene

Målet med prosjektet var å stimulere til samarbeid mellom europeiske aktører som arbeider med sikkerhet og beredskap. Hensikten var å forbedre krisehåndtering og internasjonal bekjempelse av kriminalitet over grensene. Det har lenge eksistert et behov for å koble sammen de europeiske nødnettene for å bedre kommunikasjonen og samarbeidsprosesser mellom nød- og beredskapsorganisasjoner i Europa. 

Over 15 organisasjoner fra 10 land var involvert i ISITEP. Blant disse var systemleverandører, universiteter og nasjonale eiere av nødnett. Landende som deltok i arbeidet var Belgia, Norge, Sverige, Danmark, nederland, Spania, Finland, Frankrike, Italia og Hellas.

ISITEP-prosjektet fikk bevilget 10 millioner euro for å utarbeidet en kostnadseffektiv løsning basert på brukernes behov. Norge og Sverige fikk tilsammen rundt 1,7 millioner euro fra EU for arbeidet som ble utført innen ISITEP.

Norge og Sveriges ansvar i ISITEP

I tillegg til ISITEP-prosjektet var det rettet stor europeisk oppmerksomhet mot en rekke prosjekter med grensesamhandling, blant annet det svensk-norske prosjektet ISI.

Brukerne av Nødnett og Rakel var med på utviklingsarbeidet, hvilket var en unik arbeidsmåte i europeisk perspektiv. I stedet for å fokusere på det tekniske, fokuserte prosjektet på bruk og identifisering av kommunikasjonsbehov som brukerne opplever daglig i grensetraktene. En juridisk arbeidsgruppe, en teknisk arbeidsgruppe og en arbeidsgruppe med fokus på metode arbeidet for å sikre regelverk, avtaler, metode og ikke minst den funksjonaliteten som brukerne trenger for grenseoverskridende kommunikasjon.

ISITEP besto totalt av 42 arbeidspakker. MSB og DSB  deltok i mange, men hadde felles ansvar for fire:

 • Tre pakker med fokus på metode – disse handler for eksempel om arbeidsprosesser, rammeverk, fordeling av ansvar, struktur for talegrupper, retningslinjer og grenseoverskridende avtaler.
 • En grenseøvelse i Norge/ Sverige.

Konkrete leveranser fra Norge og Sverige til ISITEP

Det norsk-svenske ISI-prosjektet var nært knyttet til ISITEP, og leverte resulater dit.

 • Legale aspekter og maler for avtaler.
 • Funksjonelle krav koblet til scenarioer og samvirke.
 • Talegruppestruktur og nummersetting.
 • Analyse og utarbeidelse av rutiner for samvirke.
 • Opplæring av personell.
 • Planlegging og gjennomføring av øvelse.
 • Håndbok/retningslinjer for grensesamvirke.