Norge-Sverige (NOSE)

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Norge-Sverige (NOSE)

Det norsk-svenske ISI-prosjektet (NOSE) ble initiert for å tillate bruk av de samme radioterminalene i Norges Nødnett og i Sveriges Rakel. 

image0uiyt.png

Prosjektet varte i tre år, med fokus på metoder og teknikk. Det ble gjennomført parallelt med utbyggingen av Nødnett i Norge. Prosjektet ble avsluttet med en større, felles øvelse høsten 2016. Dette var en såkalt multi agency-øvelse, som involverte en rekke aktuelle aktører. Se film fra øvelsen.

Norge og Sverige ble slik de første to landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett. Hovedmålet var, og er, å sikre effektiv og brukervennlig kommunikasjon over grensen, samt ved innsatser og oppdrag i hverandres land. 

For å få tilgang til tjenesten må organisasjonen være godkjent som aktør for grenseoverskridende samvirke. Godkjenning skjer etter søknad om kvalifisering for "Bruk i Sverige"

Det er utarbeidet felles retningslinjer for grenseoverskridende kommunikasjon for alle som skal kommunisere i NOSE-talegruppene. Se under for norsk, svensk og engelsk versjon.