Nasjonal styringsmodell

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødetaters- og andre beredskapsaktørers arbeidsmåte er i stadig utvikling og endring. Teknologiutviklingen og digitaliseringen gir nye muligheter for effektivt samvirke og effektiv oppdragshåndtering mellom aktører i sektoren. Nasjonal styringsmodell skal sikre videreutvikling, forankring, nødvendig ressursallokering og finansiering på tvers av involverte beredskapsaktører. Styringsmodellen med deltakere fra flere sektorer bidrar med å koordinere arbeid med å redusere sårbarhet i samfunnet, styrke samhandling i beredskaps- og krisehåndtering.

God nød- og beredskapskommunikasjon bidrar til å verne liv og verdier. Det er viktig at ressursene finner hverandre og kan samhandle effektivt og sikkert. For brukerne av systemene er det viktig å til enhver tid være best mulig opplyst og ha god samhandling mellom aktørene for å kunne ta gode beslutninger for å løse oppdrag med å verne liv og verdier på best mulig måte.

Det er også et langsiktig mål at styringsmodellen skal bidra til proaktive diskusjoner, fokus på innovasjon og utvikling og legge til rette for nødvendige budsjett og porteføljestyring. Målene for samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden i 2019 er, jf. Prop. 1 S (2018-2019) er:

  1. Kunnskapsbasert forebygging
  2. Redusere sårbarhet i samfunnet
  3. Styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering
  4. Bedre ledelse og styrket ledelseskultur

Den nasjonale styringsmodellen er et vesentlig tiltak for å mest mulig effektivt oppnå samtlige mål på tvers av sektoren.