Agenda og møtereferat

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Agenda og møtereferat

Det avholdes møter for fagutvalget og prioriteringsutvalget tre ganger i året. Nasjonalt styre møtes to ganger i året, tentativt også i første kvartal ved behov.

Her publiseres agenda og møtereferater fra møtene i utvalgene fortløpende. 

Møteplan:

  • 28.10.20 Møte i nasjonalt styre (avholdt)
  • 25.09.20 Møte i prioriteringsutvalget (avholdt, referat og saksunderlag under)
  • 18.06.20 Møte i fagutvalget (avholdt, referat og saksunderlag under)