Agenda og møtereferat

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Agenda og møtereferat

Det avholdes møter for fagutvalget og prioriteringsutvalget tre ganger i året. Nasjonalt styre møtes to ganger i året, tentativt også i første kvartal ved behov.

Her publiseres agenda og møtereferater fra møtene i utvalgene fortløpende. 

Møteplan våren 2021:

  • 30.04.2021 Møte i Fagutvalget
  • 21.05.2021 Møte i Prioriteringsutvalget
  • 11.06.2021 Møte i Nasjonalt styre