Hensikt

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Hensikt

Den nasjonale styringsmodellen sikrer felles satsningsområder og gjennomføringsevne for å ivareta og videreutvikle samvirkegevinster på tvers av sektorer.

En felles styringsmodell bidrar til å koordinere og legge til rette for finansiering og nødvendige ressurser til gjennomføring av tverretatlige aktiviteter. Dette gjør veien frem til beslutning og iverksetting betydelig kortere. Modellen forholder seg til eksisterende styringslinjer og budsjettprosesser.

Resultatet med arbeidet i styringsmodellen vil være:

 • Koordinert strategisk utvikling av området nød- og beredskapskommunikasjon på tvers av sektorer som ivaretar og videreutvikler samvirkegevinster
 • Mer effektiv og målrettet styring av nasjonale aktiviteter og løsninger for nød- og beredskapskommunikasjon
 • Felles definerte satsningsområder og handlingsplaner
 • Felles standarder for nød- og beredskapskommunikasjon
 • Samordnet introduksjon av nye plattformer og tjenester
 • Koordinert ressurssetting og finansiering av tverretatlige tiltak
 • God forankring av løsninger innad i hver sektor
 • Forbedret relevante møtearenaer med tydelige mandat

 

For styringsmodellen er det definert seks mål:

 1. Brukere opplever at systemene gir økt evne til samvirke og støtte til å løse oppdraget
 2. Felles satsningsområder for området nød- og beredskapskommunikasjon
 3. Styringsmodellen medfører forutsigbar og effektiv innføring av nye tjenester
 4. Involverte aktører opplever mer forutsigbarhet mht. forventet ressursinnsats
 5. Felles handlingsplaner, som revideres en gang i året
 6. Bedre administrativ samhandling mellom sektorene