Nødnett i bruk

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett i bruk

Med Nødnett har brukerne et verktøy for kommunikasjon og samhandling i daglig virke, under øvelser og ved større hendelser.

DSB har utarbeidet dokumentet "Nødnett i bruk: en oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk". 

Dokumentet forklarer hva Nødnett er, og hvordan det virker sett fra et brukerperspektiv. Dokumentet gjelder for alle brukere av Nødnett. Hvordan de enkelte funksjonene beskrevet i dette dokumentet faktisk skal benyttes av de ulike brukerorganisasjonene er nærmere beskrevet i sambandsreglementene. 

"Nødnett i bruk" ligger nederst på siden.