Robusthet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Robusthet

Nødnett er robust, og har flere innebygde mekanismer for å hindre at brukerne mister sambandet og dermed muligheten til å kommunisere.
  • Illustrasjonsfoto: DSB

Nødnett har strenge krav til dekning og oppetid, og har døgnkontinuerlig overvåkning. Det er bygget inn flere redundans- og sikkerhets-mekanismer i nettet som følge av TETRA-teknologien.

 

Utvidet dekning

Dersom en basestasjon mister kontakt med resten av Nødnett kan denne fortsatt gi lokal dekning til nødnettradioer i området. Nødnettradioer kan også brukes direkte radio til radio, uten å gå via en basestasjon (kalt DMO). De fleste kjøretøymonterte radioer vil ha mulighet til å operere som en lokal basestasjon med begrenset funksjonalitet, enten for å gi lokal dekning eller for å opprette forbindelse fra radioer som kommuniserer lokalt til Nødnett. Mobile basestasjoner vil kunne utplasseres og kobles til resten av infrastrukturen for å etablere tilleggsdekning ved større langvarige hendelser.

 

Nødstrømberedskap i Nødnett

Nødnett er bygget ut med minimum 8 timer nødstrømtrøm på basestasjonene. 14 % av basestasjonene har 20 timer nødstrøm, 15 % har 2 døgn og 1 % har 72 timer. 

Flere alternativer er utredet for å øke nødstrømberedskapen. Felles for alle alternativene er at reservestrømberedskapen i alle basestasjoner i Nødnett økes til minimum ett døgn for å opprettholde normal dekning og funksjonalitet gjennom de aller fleste tilfeller av strømbrudd. 

Sikkerhet for brukerne 

Sikkerhetsmekanismer for brukerne omfatter sikkerhetsalarm, posisjonering og ikke minst at det er umiddelbar tilgang til de andre deltakerne i samme gruppe. Radioterminalene er bygget for å være robuste, og det er bygget spesialradioer for bruk under ekstra tøffe forhold. Polititjenestemenn omtaler radioen som sitt viktigste verneutstyr.