Hvordan bli kunde?

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Hvordan bli kunde?

1. Søknad

For organisasjoner som er interessert i å ta i bruk Nødnett er første steg å fylle ut og sende inn et søknadsskjema.

 

2. Vurdering/behovsanalyse

Når DSB mottar skjemaet gjøres det en vurdering om hvorvidt kriteriene oppfylles, og eventuelt en behovsanalyse i dialog med kunden, for å kartlegge blant annet hvilke tjenester og hvor mange abonnement det er behov for. 

 

For de organisasjonene som ønsker tilgang til Nødnett, vil det være viktig å synligjøre sine funksjoner sett opp mot kriteriene eksempelvis i form av spesifikke lovhjemler, forskrifter, ROS-analyser o.l.


Basert på dette og annen relevant informasjon vil DSB vurdere hvorvidt en organisasjon oppfyller kriteriene for å kunne bli kunde i Nødnett. Alle kunder vil få en begrunnelse for eventuelle avslag. 

 

3. Bestilling av tjenester og produkter

Når DSB og kunden kommer til enighet inngås det avtaler om bruk av Nødnett. Hvilke avtaler som signeres avhenger av tjenestene og produktene som bestilles. 

 

Når man skal benytte utstyr som knyttes opp mot Nødnett, er det påkrevd at man har en tjenesteavtale med en godkjent driftsorganisasjon som kan levere brukerstøtte. For kunder utenfor nødetatene er det driftsorganisasjonen BTS/BDO som har driftsansvaret for radioterminaler og kommunikasjonssentraler. 

 

4. Leveranse 

Tidsforløp for leveranse avhenger av blant annet opplæring, kundens anskaffelsesmetode og utarbeidelse av programmeringsgrunnlag. 

 

Radioterminaler anskaffes etter avtale med DSB. 

 

5. Drift

Kunden går nå over i driftsfasen og tar i bruk Nødnett i henhold til avtale.