Bestilling av abonnement

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Bestilling av abonnement

Rutiner for bestilling av abonnement vil variere mellom de ulike brukergruppene.

Alle abonnementsbestillinger fra politiet skal skje via Politiets fellestjenester. 

Abonnementsbestillinger fra helsetjenesten, herunder kommunale legevakter og helseforetak, skal skje direkte til Helsetjenestens Driftsorganisasjon, HDO (e-post: kundemottak@hdo.no) og DSB (e-post: abonnement@dsb.no). Innplassering av helsetjenestens brukere i de respektive brukerkategoriene finner du ved å følge lenken.

Abonnementsbestillinger fra brannvesen og 110-sentraler, skal skje direkte til DSB (se kontaktinfo under). Innplassering av brannvesenets og 110-sentralenes brukere finner du ved å følge lenken.

Abonnementsbestillinger fra andre brukere skal skje direkte til DSB (se kontaktinfo under).

Kontakt

Morten Hansen / Vibeke Bergersen
telefon: 488 91 489
e-post: abonnement@dsb.no