Personvern

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Personvern

Nødnett Connect er en nettbasert kommunikasjonsløsning for samhandling mellom ulike nød- og beredskapsaktører i Norge. I appen kan man kommunisere ved PTT (Push-To-Talk) tale, bilde, video eller posisjon.

For å kunne ta i bruk Nødnett Connect er det nødvendig for DSB å behandle enkelte personopplysninger om deg. Her beskrives hvilke personopplysninger som DSB behandler, hvordan disse behandles og hvilke rettigheter du har. DSB behandler bare personopplysninger som er nødvendige for å levere tjenesten.

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke appen, herunder for å kunne oppfylle kommunikasjonsavtalen mellom deg og din brukerorganisasjon. Før du registrer deg i appen og tar i bruk tjenesten må du bekrefte at du har lest og er informert om at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

Det er den enkelte brukerorganisasjon som har ansvaret for bruken av tjenesten Nødnett Connect.

Dette behandler vi
Vi behandler følgende opplysninger om deg; navn, adresse, mobilnummer, epost adresse, trafikkdata, GPS posisjon.

Navn, adresse og mobilnummer er nødvendig for å identifisere deg som bruker og for å kunne tildele deg nødvendige rettigheter til de ulike Nødnett talegrupper. Informasjonen er også nødvendig for at andre brukere i din brukerorganisasjon skal kunne identifisere deg som Nødnett Connect bruker i organisasjonens globale adressebok. Ved support henvendelser til din driftsorganisasjon er benyttes epost for å kunne kommunisere meg deg. Dersom du snakker i en talegruppen, sender bilder eller på annen måte kommuniserer i talegruppen vil kommunikasjonen (trafikkdata) lagers i talegruppens logg. Hva slags posisjonsdata som blir lagret avhenger av brukerinnstillingene dine og hva slags mobil enhet du bruker. Når du er logget ut av applikasjonen deles ikke posisjonsinformasjon. Appen samler inn GPS posisjonsdata fra din mobil og lagrer informasjonen fortløpende i Nødnett Connect tjenesten. Lokasjonsdata kan benyttes av brukere med utvidede rettigheter i din organisasjonen, for eksempel kontrollrom, til å kartlegge din nåværende posisjon eller se din mobile enhets bevegelser i en angitt periode.

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det, eller for å oppfylle en avtale med deg. Du kan når som helst trekke dette samtykket eller si opp avtalen.

Tilgang og bruk
Bare DSBs ansatte, ansatte hos driftsorganisasjonene og den enkelte leverandør vil ha tilgang til opplysninger om deg. Du har rett til innsyn i og retting og sletting av opplysninger som er lagret om deg. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt dette av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå det kommunikasjons-formålet appen brukes til. Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring. Dersom du trekker samtykket vil vi slette dine kundeopplysninger innen 30 dager. Meldingslogg for talegrupper og annen samtalelogg i Nødnett Connect slettes automatisk etter 5 mnd. Du kan også kreve at innholdet i historikken slettes fra systemet før det.

Tilganger på telefonen
For at Nødnett Connect skal fungere optimalt må applikasjonen ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Appen trenger tilgang til mikrofon, GPS posisjon, kontakter, telefon funksjonalitet, kamera, SMS og lagringsplass.

Informasjon vi samler inn når du bruker tjenesten
Når du bruker Nødnett Connect samler appen inn informasjon om enheten og operativsystemet; mobilnett tilknyttet, innloggingsstatus i tjenesten, ledig / opptatt informasjon, posisjonsdata, wifi nettverk, Bluetooth enheter, hvilken Nødnett Connect server du er tilknyttet, hvilken brukerorganisasjon enheten tilhører, abonnementsstatus, abonnementstype, mobilens IMEI nummer, applikasjons versjonnr, mobilens operativsystemversjon, global adressebok og talegrupper, lokal adressebok.

Sikkerhet
Telekom infrastrukturen til Nødnett Connect driftes- og overvåkes døgnet rundt av DSB driftspartnere. Mellom appen og de sentrale nettverkselementene er innhold i kommunikasjonen sikret med ulike autentiserings- og krypteringsmekanismer. For mer informasjon rundt sikkerhet i tjenesten ta kontakt med Nødnett kontaktperson.

Kontaktinformasjon
For mer informasjon om behandling av personopplysninger ta kontakt med din brukerorganisasjon. Ved behov for utvidet informasjon vedrørende personvern og sikkerhet i Nødnett Connect, ta kontakt med den aktuelle Nødnett driftsorganisasjon eller DSB (se https://www.nodnett.no/bli-kunde/Kontakt-oss/).

Personvernerklæringen vil bli oppdatert fortløpende med at det utføres endringer på systemet. 

DSB, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Sted: Avdeling Nød- og beredskapskommunikasjon, Oslo
Sist endret dato: 04.06.19