Varsel om endringer i kundeavtalene

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Varsel om endringer i kundeavtalene

Kundeavtalene for bruk av Nødnett revideres som følge av beslutning om at eierskap til utstyr og løsninger knyttet til Nødnett skal overføres til eiermiljøene i helse- og justissektoren, og som følge av beslutning om at ansvaret for Nødnett overføres til DSB fra og med 1. mars 2017.

Revideringen av kundeavtalene vil ta for seg endringen i eierskap og avtalemotpart, avtalestruktur og oppsett, samt mulige vilkårsendringer knyttet til tjenester og priser.

Målet med endringene er å gjøre avtaleverket mer oversiktlig og tilgjengelig for kundene, samt sikre at oppdateringer av avtaleverket og produkter og tjenester kan skje på en mer effektiv måte. Revideringen av avtalene innebærer ikke vesentlige endringer av innholdet i tjenestene som leveres i dag. Mer informasjon kommer.

Brev med varsel er sendt til alle berørte kunder: 

Brev til kommuner og AMK-sentraler

Brev til kommuner og 110-sentraler

Brev til øvrige kunder

 

Spørsmål kan rettes til postmottak@dsb.no