Nødnettforum / fagdag Nødnett i Nordland


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) v/avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon har i samarbeid med Statsforvalteren i Nordland og øvelse Nord gleden av å invitere til Nødnettforum / fagdag Nødnett i Nordland fylke tirsdag 25. april 2023. Fagdagen vil gjennomføres på Nord universitet, Campus Bodø.

Målgruppen for fagdagen er ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett, samt kommuner og beredskapsaktører som vil vite mer om Nødnett. 

Tema for dagen:
- Samvirkeaktører i Nordland
- Nødnett ved store hendelser
- Viktig informasjon fra DSB om Nødnett
- Brukererfaringer

Deltakelse på fagdagen er gratis. 
Registreringen vil åpne kl. 09:00
Det faglige programmet starter 10:00 og varer til 15:30. 

Onsdag 26. april kl. 10:00-12:00 vil statsforvalteren og DSB arrangere en sambandsøvelse med aktørene i fylket. Alle deltar fra egen lokasjon. 

Frist for påmeldingen er 19. april 2023. 

Ta kontakt på dersom du har noen spørsmål. 

Vi gleder oss til å se deg! 

Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Kurstype:
Sted:
Universitetet i Nord, Bodø
Meld deg på