Fagdag Nødnett i Vestland


Er dere som brukere av Nødnett kjent med deres samvirkeaktører i eget fylke, og har dere forberedt gode sambandsprosedyrer? Eller er en kommune eller virksomhet innen beredskap som vil vite mer om Nødnett?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer, i forbindelse med kommuneformen, til fagdag Nødnett. Fagdagen avholdes i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland.

Målgruppen for fagdagen er ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett. Samt kommuner og beredskapsaktører som vil vite mer om Nødnett.

Tema for dagen:
- Samvirkeaktører i fylket
- Nødnett ved store hendelser
- Viktig informasjon fra DSB om Nødnett
- Brukererfaringer

Onsdag 16. november kl 10:00 – 12:00 vil Statsforvalteren og DSB arrangere en liten sambandsøvelse med aktørene i fylket.

Deltakelse på fagdagen er gratis. Registrering vil åpne kl. 09:00. Det faglige programmet starter 10:00 og varer til 15:30. Det vil bli servert lunsj.

Ta gjerne kontakt med oss på  dersom dere har noen spørsmål.

Vi gleder oss til å se deg!

Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Kurstype:
Sted:
Bergen