Fagdag om Nødnett i Innlandet


Mandag 8. november arrangerer DSB til fagdag om Nødnett på Scandic Lillehammer hotell i Innlandet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer, i forbindelse med kommuneformen og lanseringen av nytt Sambandsreglement for Nødnett, til fagdag Nødnett.
Fagdagen avholdes i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet. 

Målgruppen for fagdagen er ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett.

Tema for dagen:
- Samvirkeaktører i fylket
- Nødnett ved store hendelser
- Viktig informasjon fra DSB om Nødnett

Endelig program vil bli sendt ut senest en uke i forkant.

Deltakelse på fagdagen er gratis. Registrering vil åpne kl. 09.00. Det faglige programmet starter 10.00 og varer til 15.30. Det vil bli servert lunsj.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post dersom du har noen spørsmål.

Vi gleder oss til å se deg!

Påmelding åpner høsten 2021. 

Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Kurstype:
Sted:
Scandic Lillehammer hotell