Instruktørkurs radioterminal Nødnett


Kurset kvalifiserer til å bli lokal instruktør for bruk av radioterminaler i Nødnett, slik at en organisasjon selv kan lære opp sine brukere.

Alle som bruker Nødnett skal som minimum ha gjennomført et brukerkurs iht. DSBs retningslinjer for opplæring. Gjennomført kurs er med på å bidra til at Nødnett brukes riktig og at funksjonaliteten som nettet tilbyr tas i bruk.

Link til påmelding ligger nederst på siden.

Dette lærer du

Kurset for å bli lokal instruktør strekker seg over to dager. Kursplanen er dynamisk og instruktøren prioriterer leksjonene etter kursprogresjon.

På kursets første dag vil kursdeltakerne få grunnleggende kunnskap om Nødnett, og hvordan radioterminalen og Nødnett brukes.

Den andre dagen vil kursdeltakerne få utvidet kunnskap om Nødnett, samt en bevisstgjøring av instruktørrollen gjennom praktiske øvelser og teori.

Praktisk informasjon

Pris per deltaker vil være på kr 3 000,- og inkluderer lunsj. Organisasjonene bestiller, og dekker selv reise og opphold for egne deltagere.

Dag 1 er fra 10:00 til 16:00

Dag 2 er fra 09:00 til 15:00

Dersom deltager ikke møter eller avlyser mindre enn 7 dager før kursstart, vil full kursavgift belastes.

Kurset gjennomføres med organisasjonenes egne radioterminaler. Egen radioterminal og lader må derfor tas med på kurset. 

Har du ikke mulighet for å ta med egne radioterminaler, kan man låne terminaler. Kontakt da instruktør før kurset. 

Nødnettkursene vil gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart.

Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene. På den måten kan kursdeltakerne føle seg sikre på at vi gjør det vi kan som kursarrangør, slik at det er trygt for alle med tanke på smittevern.

Overnatting

Ønsker du å overnatte, må du selv bestille dette.

Organisasjonene bestiller, og dekker selv reise og opphold for egne deltagere.

Ta kontakt med oss

Noen du lurer på angående kurs, kontakt

Fredrik Westmark

+47 93 24 44 46

 

Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Antall kursplasser:
200 (0 påmeldte)
Kurstype:
Sted:
Scandic Ørnen, Bergen
Meld deg på her