Hvem fortjener Nødnettprisen 2021?

Nødnettprisen 2021 skal deles ut under Nødnettdagene i desember. Nå trenger vi forslag om hvem som er verdig vinner!

Kjenner du noen som har utmerket seg med bruk av Nødnett? Noen som har utviklet hjelpemidler, løsninger, kurs eller brukerveiledninger?

Eller kanskje noen som har vært gode forbilder med hvordan Nødnett er brukt i hverdagen? Da vil vi gjerne høre om det!

Kriteriene for prisen:
Prisen deles ut til den, eller de, som har brukt eller fremmet bruk av Nødnett på en utmerket måte. Prismottakeren skal gjennom sin innsats være et godt eksempel og forbilde for andre. Prisen kan gå til både offentlige aktører, private virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner.

Send inn et begrunnet forslag innen 1. november.

Bruk skjemaet under. 


Nødnettprisen 2021