Informasjonsmøter om Nødnett høst 2017

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Informasjonsmøter om Nødnett

DSB arrangerer høsten 2017 informasjonsmøter for potensielle brukere i Nødnett i en rekke fylker. Møtene arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i de respektive fylkene.

Høsten 2017 gjennomføres informasjonsmøter i følgende fylker:

 

Hordaland: 27. november i Bergen (påmelding)

 

Siden oppdateres med flere datoer så snart disse er fastlagt.

 

Informasjonsmøte om Nødnett er allerede gjennomført i følgende fylker: Vestfold, Sogn og Fjordane, Aust- og Vest-Agder, Finnmark, Hedmark, Oppland, Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Østfold, Oslo og Akershus, Telemark og Buskerud.

 

Flere brukere styrker beredskapen

Nødnett er det landsdekkende radiosambandet for de tre nødetatene politi, brann- og redningsvesenet og helsetjenesten, samt andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

 

Flere brukere i Nødnett kan bidra til å styrke beredskapen gjennom forenklet samarbeid og kommunikasjon. DSB har derfor satt i gang et arbeid for at brukere som samarbeider med nødetatene eller har et definert ansvar for beredskap skal få mulighet til å ta i bruk Nødnett.

 

DSB startet arbeidet i 2016 gjennom et pilotprosjekt i samarbeid med fylkesmannen i Vestfold og Sogn og Fjordane.

 

Høsten 2017 går turen til en rekke fylker i landet. Alle aktører som har en rolle i beredskap er invitert til å delta på informasjonsmøtene i deres respektive fylker. Eksempelvis kommunale representanter for helse og tekniske tjenester, veientreprenører som ivaretar vei- eller brøyteberedskap og industrivernpliktige bedrifter. Les om hvilke virksomheter som kan søke om å bli brukere av Nødnett.

 

Møtene vil informere om Nødnett og funksjonalitet og gevinster ved samhandling i Nødnett. Det vil også gis informasjon om flere brukere i Nødnett og praktisk informasjon om bl.a. opplæring, oppsett og økonomi. Under møtet vil også interessen for å ta i bruk Nødnett blant møtedeltakerne kartlegges.