Bra oppmøte på instruktørkurs for Nødnett i Kristiansand

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Bra oppmøte på instruktørkurs for Nødnett i Kristiansand

7. og 8. februar ble instruktørkurs i Nødnett avholdt i Agder. Totalt 17 deltakere fra industrivern og kommuner (beredskap og kriseledelse) i Agder deltok og fikk grundig opplæring i Nødnett.
  • Instruktørkurs i Agder ble avholdt på Rådhuset i Kristiansand. Foto: DSB.

På instruktørkurs utdannes instruktører som kan lære opp og supportere brukere i egen organisasjon. På denne måten sikrer brukerorganisasjonene at de selv kan gjennomføre brukerkurs for de i deres organisasjon som skal bruke Nødnett.

 

DSB arbeider for å sikre en systematisk og strukturert innføring av nødetatenes viktigste samvirkeaktører i Nødnett, der kriseledelsen i kommuner og fylker er en viktig målgruppe. Dette for å sikre at ressursene som trenger det kan kommunisere over Nødnett ved en hendelse.

 

I 2016 og 2017 har DSB avholdt informasjonsmøter for potensielle nye brukere av Nødnett i alle landets fylker. Disse møtene gir samvirkeaktørene informasjon om hva som skal til for at de kan ta i bruk Nødnett. I etterkant av informasjonsmøtene er det opp til den enkelte aktør å avgjøre om de ønsker å ta i bruk Nødnett. DSB bistår den enkelte organisasjon med innføring av Nødnett, og opplæring er siste steg på veien før en organisasjon er klar til å ta i bruk Nødnett.