DSB besøker USAs FirstNet i Reston, Virginia.

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DSB besøker USAs FirstNet i Reston, Virginia.

30. november besøkte en delegasjon fra DSB og Nkom FirstNet i Reston, Virginia, like ved Washington DC.
  • Per Brekke, assisterende direktør i DSB overrakte DSBs crest som et minne om besøket fra Norge. Bildet viser fra venstre CEO i FirstNet Mike Poth og Per Brekke. Foto: Brad Morell, FirstNet

FirstNet er en uavhengig myndighet innenfor USAs handelsdepartement, og fikk sine fullmakter fra kongressen i 2012. Oppdraget er å utvikle, bygge og drifte et landsdekkende bredbåndsnett for amerikanske nødetater. FirstNet er gitt en bevilgning på 7 mrd. dollar som er hentet inn via frekvensauksjoner.

 

Det er en uttalt målsetting at det nye systemet skal bidra til å redde liv og beskytte det amerikanske samfunnet. Tanken om FirstNet oppstod etter 9/11, da det der ble erfart at amerikanske nødetater ikke hadde kommunikasjonssystemer som muliggjorde kontakt på tvers av hver organisasjon.

 

 

Bruker AT&Ts mobilnett

Det fremtidige bredbåndsnettet vil bli basert på bruk av teleoperatøren AT&Ts kommersielle mobilnett. AT&T er USAs nest største mobiloperatør med nærmere 140 millioner kunder. Teleoperatøren får 6,5 mrd. dollar for å tilpasse sitt nett til kravene FirstNet setter, men skal betale tilbake 40 mrd. dollar over 25 år.

 

Hver enkelt stat kan velge å knytte seg til FirstNet via AT&Ts radionett, eller via radionettet fra en annen operatør. Uansett tilknytningsform, må alle stater knytte seg til kjernenettet som AT&T etablerer for FirstNet. Frist for å bestemme tilknytningsform er satt til 28/12-2017. Hittil har 36 amerikanske stater valgt å gå inn i FirstNet med AT&T som leverandør av radionett, og så langt har ingen stater valgt noen annen løsning.

 

Alle stater, territorier og hovedstaden skal delta i dette samarbeidet. Det vil innebære at mer enn tre millioner tjenestepersonell og 12.000 etater/brukerorganisasjoner vil bli brukere av tjenestene.

 

 

Vil dele erfaringer med andre land

FirstNet viste stor åpenhet og svarte på en rekke spørsmål som var sendt over i forkant av møtet. Direktør Mike Poth ga i møtet uttrykk for at FirstNet ønsker å dele erfaringer med andre land og at det er viktig å lære av hverandres feil.

 

Assisterende direktør Per Brekke i DSB takket for åpenheten som ble utvist fra FirstNet og forklarte at DSB er i tidlig prosess med et liknende prosjekt i Norge.