Evalueringsrapporter

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Evalueringsrapporter

Relevante evalueringsrapporter om Nødnett

Nødnett - erfaringer etter skogbrannsituasjonene sommeren 2018

September 2018

Gjennomgang av abonnementsordningen for Nødnett

Februar 2016

Brukerundersøkelsen


Brukerundersøkelse Nødnett
Nødetatenes tilbakemeldinger fra de første utbyggingsområdene 

Oktober 2015

 


Bruk av Nødnett under HarbourEx15

Bruk av Nødnett under HarbourEx15

Oktober 2015

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Januar 2014

De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

November 2012

Forsiden av rapporten Brukerevaluering for operatører ved
helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets
trinn 1
(2012)
Av A-2 Norge AS for DNK

Lenken åpner rapporten i nytt vindu
 Forsiden av rapporten Evalueringsrapport Nødnett 22. juli 
November 2011
 Forside på rapporten

Evalueringsrapport Nødnett trinn 1.
Januar 2011

 Forside på rapporten Brukerevaluering Nødnett trinn 1. Rapport fra brukerundersøkelse for radioterminalbrukere.
Difi, januar 2011
 forsiden på rapporten Brukerevaluering for operatører på kommuniasjonssentraler i Nødnettutbyggingens trinn 1.
Lanestedt Consulting, desember 2010
 Forsiden på rapporten Evalueringsrapport fra Øvelse Nødkommunikasjon.
November 2010
 Forsiden av rapporten Evaluering av nødnett trinn 1. Delrapport 2.
Juli 2009
 Forsiden på rapporten Driftskonsept for Nødnett trinn 1.
Teleplan, april 2010
 Forsiden av rapporten Evaluering av nødnett trinn 1. Delrapport 1.
Mars 2009
 Forsiden av rapporten Kostnad for dagens nødnett for utbyggingsområde 1 (trinn 1, fase 0) og estimat for nasjonale kostnader.
SINTEF Helse, 11. mars 2009
 Bilde av forsiden på rapporten Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett.
Februar 2009
 Bilde av forsiden på rapporten

Nødnett - Market Analysis Technology.
Evaluering av teknologivalg til nødnettet. Gartner, desember 2008.

 Forside på rapporten Nødnett - evaluering av prosjektorganiseringen.
Difi-rapport 2008:15. Direktoratet for forvaltning og IKT.
 Forside på rapporten

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07. Førmålinger fase 0.
Oktober 2007