Publikasjoner og rapporter

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Publikasjoner og rapporter

Her finner du relevante publikasjoner, rapporter og lignende som handler om Nødnett.

Evalueringsrapporter finner du her.

 

 

Nødnett i bruk (juni 2020)
Informasjon om Nødnett - innspill til kommunale og regionale ROS-analyser (versjon 2 - 2019) 

DNKs årsrapport 2016
(mars 2017)
 

Bilde av forsiden på publikasjonen

 

Nødnett - sikkerhetsnettet
(november 2016)

 

Forside veilerder

Informasjon om Nødnett
- Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser
(april 2016)

Forside årsrapport 2015

DNKs årsrapport 2015
(mars 2016) 

Forside av årsrapport 2014

DNKs Årsrapport 2014
(februar 2015) 

 

Revisjonsberetning fra riksrevisjonen 2014

Et fremtidsrettet Nødnett -
Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

(des. 2014)
 

Nødnett: Kort om funksjoner og tjenester (mars 2014)

Robusthet i transmisjon 
- Reservestrøm i transmisjonslinjer i Nødnett
(feb. 2014)
 

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

(jan. 2014)

Miniguide til det svensk-norske samarbeidsprosjektet ISI

Dekning i 100 bygg 
- Måling av innendørsdekning i Nødnett
i første utbyggingstrinn
(nov. 2013)

 forsiden av rapporten

Hva forventes av Nødnett?
(april 2013)

Forside på rapporten om reservestrøm (jan 2013)

Reservestrømberedskap i Nødnett
(des. 2012)

 blobid0.png

DNKs årsrapport 2012

(feb. 2012)

 

Kan vi sende deg noe?

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde