− Bedre Nødnett for alle

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

− Bedre Nødnett for alle

Fra 1.oktober tar Helgeland Kraft, Trønder Energi, NTE Nett AS og Nordlandsnett i bruk driftsradio i Nødnett. − Dette gjør at Nødnett blir bedre for alle, sier Nina Myren, avd.dir i Direktoratet for nødkommunikasjon.
  • -Vi er ute i all slags vær på risikofylte steder, sier nettsjef i Helgeland Kraft Frode Valla. Foto: Helgeland Kraft

  • Basert på erfaringene som nå gjøres med de fire kraftselskapene ønsker DNK å inngå samarbeid med andre kraftselskap. – Dette er god samfunnsnytte, fastslår Myren.

  • DNK og de fire kraftselskapene har i samarbeid gjort tiltak for å øke reservestrømmen på enkelte basestasjoner.

Nødnett er robust og bygd for å kunne virke i vanskelige situasjoner. Kraftselskapene er sentrale beredskapsaktører med ansvar for kritisk infrastruktur. –En svært god match, mener Myren.

– Det gode samarbeidet vi har hatt med disse fire kraftselskapene gjør at Nødnett blir mer robust for alle brukere i dette området, sier Myren.

– Det fører også til økt beredskap og bidrar til at samfunnet får mer igjen for investeringen som er gjort i Nødnett, en vinn-vinn situasjon, sier Myren.

Kommer alle til gode

Nødnett er i utgangspunktet bygget robust, med minimum åtte timers reservestrøm på alle basestasjoner. I tillegg har 15% av basestasjonene 48 timer reservestrøm. Gjennom Beredskapsforskriften er kraftbransjen pålagt spesielt strenge krav til reservestrøm. I samarbeid har DNK og de fire kraftselskapene gjort tiltak for å utøke reservestrømmen på enkelte basestasjoner.

 

-          Investeringene som er gjort for å møte deres behov totalt sett kommer alle brukere til gode. At kraftselskapene bruker Nødnett kan også bidra til at Nødnett får prioritet ved feilretting etter strømutfall, sier Myren.

 

Viktig for sikkerheten

Nødnett er et landsdekkende mobilnett for samhandling og ledelse. Med Nødnett kan de fire kraftselskapene nå samhandle med nødetatene og andre beredskapsaktører både lokalt og regionalt.

-          Det nye driftsradionettet bidrar til at vi kan jobbe mer effektivt ved for eksempel strømbrudd, slik at kundene får mindre venting før strømmen er tilbake. Det er også viktig for sikkerheten vår. Vi er ute i all slags vær på risikofylte steder. Det gir oss derfor en ekstra sikkerhet å vite at vi får tak i hjelp dersom det skulle bli et behov. Det vil også være et viktig kommunikasjonsmiddel for oss i daglig drift, sier nettsjef i Helgeland Kraft Frode Valla.

Åpner for flere

Staten har bygd landsdekkende infrastruktur for å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Dette bør utnyttes til det beste for samfunnet.

 

-          DNK ønsker å inngå samarbeid med andre kraftselskap basert på erfaringene vi nå gjør med de fire selskapene, forteller Myren.  – Dette er god samfunnsnytte, fastslår Myren.

 

Nødnett er robust og bygd for å kunne virke i vanskelige situasjoner. Kraftselskapene er sentrale beredskapsaktører med ansvar for kritisk infrastruktur.

 

– En svært god match, mener Myren. 

 

– Det gode samarbeidet vi har hatt med disse fire kraftselskapene gjør at Nødnett blir mer robust for alle brukere i dette området. Det fører også til økt beredskap og bidrar til at samfunnet får mer igjen for investeringen som er gjort i Nødnett, en vinn-vinn situasjon, sier Myren.

 

Kommer alle til gode

Nødnett er i utgangspunktet bygget robust, med minimum åtte timers reservestrøm på alle basestasjoner. I tillegg har 15% av basestasjonene 48 timer reservestrøm. Gjennom Beredskapsforskriften er kraftbransjen pålagt spesielt strenge krav til reservestrøm. I samarbeid har Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og de fire kraftselskapene gjort tiltak for å øke reservestrømmen på enkelte basestasjoner. 

 

– Investeringene som er gjort for å møte deres behov totalt sett kommer alle brukere til gode. At kraftselskapene bruker Nødnett kan også bidra til at Nødnett får prioritet ved feilretting etter strømutfall, sier Myren.

 

Viktig for sikkerheten

Nødnett er et landsdekkende mobilnett for samhandling og ledelse. Med Nødnett kan de fire kraftselskapene nå samhandle med nødetatene og andre beredskapsaktører både lokalt og regionalt. 

 

– Det nye driftsradionettet bidrar til at vi kan jobbe mer effektivt ved for eksempel strømbrudd, slik at kundene får mindre venting før strømmen er tilbake. Det er også viktig for sikkerheten vår. Vi er ute i all slags vær på risikofylte steder. Det gir oss derfor en ekstra sikkerhet å vite at vi får tak i hjelp dersom det skulle bli et behov. Det vil også være et viktig kommunikasjonsmiddel for oss i daglig drift, sier nettsjef i Helgeland Kraft Frode Valla.

 

Åpner for flere

Staten har bygd landsdekkende infrastruktur for å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Dette bør utnyttes til det beste for samfunnet.

 

– DNK ønsker å inngå samarbeid med andre kraftselskap basert på erfaringene vi nå gjør med de fire selskapene, forteller Myren.  – Dette er god samfunnsnytte, fastslår Myren.