-Flere muligheter for samhandling

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

-Flere muligheter for samhandling

Nødnett er nå bygget ut over hele landet og dette gir nye muligheter for samhandling. – Nå er det viktig at flere nød- og beredskapsaktører kan ta i bruk Nødnett, slår Nina Myren, avdelingsdirektør i DNK, fast.
  • Nødetatene har tatt i bruk Nødnett i store deler av landet. Her fra åpning i Stavanger. Foto: DNK

Med Nødnett har Norge fått et felles, landsdekkende, avlytningssikret kommunikasjonssamband med god dekning. Nødnett gjør også samhandling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser mulig. 

I Stortingets beslutning fra 2011 om landsdekkende utbygging av Nødnett, ble viktigheten av at andre organisasjoner enn nødetatene også skal få mulighet til å ta i bruk Nødnett understreket.  En rekke nød- og beredskapsaktører bruker allerede nå Nødnett, f.eks. Forsvaret, de frivillige organisasjonene i FORF og Tollvesenet. Men enda flere må på plass.


Samvirkeaktører på Nødnett
-Når nødetatene nå har tatt i bruk Nødnett i nesten hele landet, kan det i kritiske situasjoner oppstå utfordringer knyttet til samhandling med aktører som enda ikke kan nås over Nødnett, forteller Nina Myren. – Derfor arbeider DNK nå med å legge til rette for en regionbasert innføring av nye brukergrupper.


-Vi ønsker at de viktigste samvirkeaktørene til nødetatene skal være inne i Nødnett som radioterminalbrukere i løpet av 2018, forteller Myren. -Vi tror at hvem dette er varierer utfra hvilke utfordringer man har i de ulike regionene. Derfor ser vi for oss et nært samarbeid med nødetatenes tre fagdirektorater, Fylkesmannen, DSB og Hovedredningssentralene. I 2020 er målet at alle med et nød- og beredskapsansvar skal være tilknyttet Nødnett, sier Myren


Omfattende arbeid
-Men dette kommer ikke av seg selv, forklarer Myren.  – Arbeidet vil være ressurs- og tidskrevende, og kreve god planlegging og kommunikasjon med de involverte. Ulike aktører har ulike behov, og DNK har gjennom utbyggingen av Nødnett og innføringen av en rekke brukerorganisasjoner utviklet en kunnskap om hva som kreves før, under og etter at en organisasjon tar Nødnett i bruk.

 

-Alle må igjennom et innføringsløp for å ta i bruk Nødnett. Dette krever tett oppfølging fra DNK, forteller Øyvind H Karlsen, seksjonssjef for Opplæring, bruk og beredskap i DNK.
Avtaler må inngås og utstyr anskaffes. Fleetmap (talegruppestruktur) og lokalt sambandsreglement utarbeides med støtte og godkjenning fra DNK.

 

DNK står også for opplæring for å sikre riktig bruk og best mulig utnyttelse av Nødnett. -Å ta i bruk Nødnett er mer enn å skifte teknologi, det krever fokus på organisasjon og samhandling, både i egen organisasjon og i samarbeid med andre, sier Karlsen.

 

Karlsen forsikrer de eksisterende brukerne om at Nødnett er godt rustet for bredere bruk. –Kapasiteten i Nødnett er god og DNK følger nøye med på utviklingen og behovet for eventuelle kapasitetsøkninger. -Gled dere til flere muligheter for samhandling over Nødnett, avslutter Karlsen.