AMK-Buskerud i offisiell drift på Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

AMK-Buskerud i offisiell drift på Nødnett

Torsdag 17 november gikk AMK Buskerud over i offisiell drift på Nødnett. Med dette er nå alle tre AMK-sentraler i første utbyggingsområde over på Nødnett.
  • Offisiell klipping av kabel

Siden januar har sentralen vært i prøvedrift hvor de har brukt det nye betjeningssystemet og radiosambandet. Siste steg i innføringen innebar at de kritiske 113 linjene også ble flyttet over til betjeningssystemet.

Flytting av linjene gjør at operatørene nå har ett system som håndterer ulike typer telefonsamtaler og radiokommunikasjon.

Nå kan operatørene også justere ringevolum etter eget ønske når telefoner kommer inn fra publikum. Tidligere måtte operatørene bytte hodetelefoner ut ifra hvilken type telefon som kom inn, og ringevolum var ikke mulig å justere. En annen fordel når all radio og telefoni håndteres i ett system er loggføring og mulighet for å hente ut statistikk. I tillegg vil det nå være betraktelig økt linjekapasitet inn til AMK-sentralen.

AMK sentralen tok det siste steget under rolige og kontrollerte forhold, og koordinator Pål Kristian Svendsberget er godt fornøyd med nytt Nødnett: "Nå har vi fått en mer helhetlig løsning med systemer som er integrert.  Etter at vi fikk Nødnett, har det også blitt bedre samhandling på tvers av etatene, både mellom oss operatører og mellom mannskapet ute. Dette er en viktig og positiv effekt av felles Nødnett, sier Svendsberget.

En PC skjerm, en stor fasttelefon og et sett med hodetelefoner kan nå pakkes bort fra hver operatørpult på AMK Buskerud og sentralen er nå offisielt i drift på Nødnett.