Basestasjoner langt under grenseverdiene

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Statens strålevern: Nødnetts basestasjoner ligger langt under grenseverdiene

Stråleverninfo nr 9/10 omhandler basestasjoner i Nødnett Post- og teletilsynet (www.npt.no) har sammen med Statens strålevern utført målinger ved noen av basestasjonene i Nødnett som er satt opp i østlandsområdet.
  • Fra basestasjon ved Nannestad Foto: DNK

Gjennomgående for målingene er at nivåene er langt under grenseverdien. Da antennene alltid er plassert høyt oppe, vil man på bakken normalt være minst 30 meter unna selve antennene. De målte verdiene ligger da under 1/1000 av grenseverdien.