Besøk av Transport- og komm.kom.

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Besøk av Transport- og kommunikasjonskomiteen

Direktoratet for Nødkommunikasjon hadde gleden av å ta imot Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité torsdag 13. januar.
  • DNKs direktør Tor Helge Lyngstøl Foto: DNK

Komitéen behandler spørsmål knyttet til Nødnett i Stortinget. DNKs direktør Tor Helge Lyngstøl ønsket velkommen før dagens orientering ble innledet av Terje Moland Pedersen, statssekretær i Justisdepartementet. Han fortalte Nødnett sin historie frem til nå, og gav viktige innspill til vurderingene som etter hvert må gjøres av komiteen når Stortinget skal ta stilling til om Nødnett videreføres i hele landet.

Det ble gitt en oppdatering på status i prosjektet og ulike tema som komitéen har vært opptatt av ble diskutert i en engasjert forsamling. Nødnettets kvaliteter ble så demonstrert gjennom en film fra en nylig gjennomført øvelse.


Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité (TKK) har som arbeidsområder innenlands transport, post, telekommunikasjon, elektronisk kommunikasjon og oppgaver under Kystverket. Den består av 15 representanter, samt en sekretær, og er ledet av Knut Arild Hareide fra KrF.