Brannvesenet i Hedmark og Oppland tar i bruk Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Brannvesenet i Hedmark og Oppland tar i bruk Nødnett

Brannsjef Nils Erik Haagenrud stod for det første offisielle anropet da Nødnett ble åpnet for brann- og redningsvesenet i Hedmark og Oppland på Elverum i dag. - Min påstand er at det betyr en sikrere hverdag for innbyggerne i Hedmark og Oppland, sier Haagenrud.
  • Brannsjef Nils Erik Haagenrud stod for det første offisielle Nødnett-anropet.

  • Markering av at brannvesenet tar i bruk Nødnett i Hedmark og Oppland.

  • Kake må til når Nødnett skal feires!

1200 brannmannskaper har dermed gjennomført opplæring på nye Nødnett-terminaler og tatt disse i bruk, og operatørene på 110-sentralen i Elverum har tatt i bruk et helt nytt verktøy for mottak av 110-anrop, kommunikasjon med brannmannskaper og utalarmering.
 
– Nødnett er den største revolusjonen i brann- og redningsvesenet på 30 år. Vi får helt nye muligheter til å snakke med politi og helse uten at det kan avlyttes. Det er viktig for å kunne dele tidskritisk informasjon, sier Haagenrud. 
 
- God dekning er også viktig, og jeg opplever i dag at vi har dekning på Nødnett der vi ikke har dekning på mobiltelefon, sier brannsjefen som fremhever viktigheten av både dekning og muligheten til å snakke med mange i grupper.
 
- Vi dekker et stort geografisk område og for første gang kan jeg snakke med mannskapet samtidig uavhengig av hvor de er i området. Det gir oss en trygg hverdag på tvers av kommunegrensene, sier Haagenrud.
 
3 000 Nødnett-brukere
I løpet av et par uker er alle Hedmark og Oppland sine rundt 3 000 Nødnett-brukere i gang, fordelt på politi, brannvesen og helsetjenesten.
 
- Vi i DNK har ansvaret for at alle dere brukere opplever Nødnett som sikkert, robust og med god lydkvalitet. Vi jobber for at dere skal få oppleve det hver eneste dag, sier avdelingsdirektør i DNK Cecilie B. Løken. 
  
- Arbeidet med å få på plass et robust, felles nødnett, basert på velprøvd og godt utviklet teknologi, er en viktig satsing på samfunnssikkerhet og styrket beredskap, sier avdelingsdirektør Cecilie Løken, DNK.
 
- Vi gratulerer hele brannvesenet i Hedmark og Oppland med dagen og ønsker dere velkommen på Nødnett, avsluttet Løken.